Cyfrifydd budd-dal tai a budd-dal treth y cyngor

Dewiswch un o'r opsiynau canlynol

Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau wrth gael mynediad i'ch ffurflen, ffoniwch 01492 576491

 

Dechrau cyfrifo'r budd-dal

Dewiswch yr opsiwn hwn os hoffech weld faint o Fudd-dal Tai neu Fudd-dal Treth Cyngor y gallech fod yn gymwys i'w dderbyn. Gellir ychwanegu'r manylion rydych yn cyflwyno yn awtomatig i rannau o'n ffurflen gais ar-lein. Bydd y cyfrifiad hwn yn arbed amser

Parhau â ffurflen a gadwyd

Dewiswch yr opsiwn hwn i adfer ffurflen a achubwyd yn flaenorol - nodwch eich rhif cyfeirnod o'r tro diwethaf a chliciwch Parhau i barhau
Loading section. Please wait a few moments...Please wait while we search for your details